202007111594475527213803.jpg

QQ音乐特邀用户领15天绿钻

 2020-10-11    79  

image.png

需要不常登录QQ音乐的号才能领到绿钻

可以换小号或者微信领->打开地址跳转到QQ音乐APP依次领取->签到是要签7天分3次领取

7天:https://y.qq.com/jzt/lxyh/3f4bed.html 

3天:https://y.qq.com/jzt/3dlzhd/67ab71.html 

签到:http://y.qq.com/m/oact/NewReturnUserSign/dist/index.html 


  •  标签:  

原文链接:https://www.ycmeng.com/blog/post-162.html

=========================================

https://www.ycmeng.com/blog/ 为 “QQ代刷网” 唯一官方服务平台,请勿相信其他任何渠道。